Čínština

Výuka – tlumočení – překlady – Letní škola čínštiny

Jazyková škola Mangguo vám nabízí výuku, překlady a tlumočení čínštiny, japonštiny a korejštiny. Profesionální překlady a tlumočení čínštiny a dalších jazyků. Výukou a tlumočením čínštiny se zabýváme již od roku 2000.

Nabízíme všechny typy kurzů: skupinové, individuální, kurzy pro veřejnost i firemní kurzy a od r. 2014 pořádáme Letní školu čínštiny s ubytováním na 2 místech ČR. Vyučujeme obecnou čínštinu (“mandarínská čínština”, “mandarínština”) ve standardu putonghua 普通话 a se zjednodušenými znaky, ale přihlížíme i k taiwanské guoyu 国语 (國語) a tradičním znakům. 

Čínštinu učíme v Praze a Plzni..

Jaká je čínština?

Čínština je jazyk slabičný a tónový. To znamená, že základní jednotkou jazyka je slabika, která se zároveň vyslovuje v nějakém tónu = melodii, která spoluurčuje význam slabiky. Tón je neoddělitelnou součástí slabiky. Význam konkrétní slabiky je však také do značné míry určen znakem, kterým je napsána. Jednoduché pravidlo říká, že jedna slabika = jeden znak.

Slovní zásoba současné čínštiny je z větší části tvořena jednoslabičnými a dvouslabičnými slovy, takže se velmi snadno pamatují. Mnohá slova vznikla a vznikají spojením dvou či více jednoslabičných slov, takže je snadné si význam výsledné složeniny domyslet.

Například:

fēi (létat) + (stroj) = fēijī (letadlo)

(mýt, prát) + yīfu (oblečení) + (stroj) = xǐyījī (pračka)

shǒu (ruka) + tào (sada, souprava) = shǒutào (rukavice)

xiāng (voňavý) + cháng (střevo) = xiāngcháng (párek, klobása)

yáng (jang, jangový princip, slunce) + tái (terasa) = yángtái (balkón)

diàn (elektřina) + chē (vozidlo) = diànchē (tramvaj, trolejbus)

Čínská gramatika je také velmi jednoduchá. Čínštinu můžeme charakterizovat jako jazyk izolující, protože jednotlivé jazykové komponenty (slova) nemají žádné koncovky a nepřibírají žádné předpony ani přípony, nemění svůj tvar jako u flektivních jazyků (čeština). Také slovesa se nemění, nečasují, a tedy neexistují ani tolik neoblíbená nepravidelná slovesa. Význam každého sdělení, včetně dokonavosti děje, času (minulý, budoucí, právě probíhající děj) jsou dány slovosledem a použitím tzv. gramatických slov.

Například: 

Jīntiān (dnes) (já) (jít tam) yínháng (banka). Dnes jdu do banky.

Míngtiān (zítra) (já) zài (znovu) qù yínháng. Zítra také půjdu do banky.

Míngtiān wǒ qù yínháng huàn (vyměnit) qián (peníze). Zítra půjdu do banky vyměnit peníze.

Výukové materiály:

Vyučujeme podle moderních učebnic čínštiny, které používají standardní transkripci pinyin (pchin-jin). Ve skupinových kurzech učíme podle čínských učebnic, ve firemních a individuálních kurzech siklient můževybrat z široké nabídky výukových materiálů. Máme jak čínské, tak české a anglické učebnice čínštiny. Všechny naše učebnice čínštiny obsahují mnoho cvičení na slovní zásobu, gramatiku a konverzaci – rozhovory ve dvojicích či malých skupinkách, případně jsou tato cvičení v samostatném pracovním sešitě. Učebnice čínštiny vydané v Číně také obsahují přehledné návody a šablony na psaní znaků. Moderní učebnice čínštiny naučí studenty číst, psát i rozumět rodilým mluvčím. Pod vedením lektora se naučíte psát čínské znaky krasopisně. Mluvit Vás nenaučí učebnice, ale naši lektoři.Ke všem učebnicím samozřejmě máme také originální nahrávky, takže studenti mají možnost slyšet rodilé mluvčí na každé hodině.

Plzeň:

Jsme jediná jazyková škola v Plzni, která Vám zajistí kvalitní výuku čínštiny. Nabízíme skupinové i individuální kurzy čínštiny, v naší učebně v centru Plzně, přímo u Vás doma nebo ve Vaší firmě. Vyučujeme čínštinu všech úrovní – od úplných začátečníků až po pokročilé. A také Vás můžeme připravit na mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK (Hanyu shuiping kaoshi 汉语水平考试). Vyučujeme standardní čínštinu putonghua 普通话, která je česky někdy nesprávně nazývána jako mandarínština, podle anglického Mandarin Chinese. Na prvních dvou hodinách vás naučíme výslovnost transkripce pinyin 拼音, což je přepis čínských znaků do latinky, který se mj. používá v učebnicích čínštiny.

Naši lektoři jsou odborníky na čínštinu i na Čínu – všichni žili v Číně minimálně 12 měsíců. Kromě toho jsou absolventy oboru sinologie, který zahrnuje čínštinu, dějiny Číny, literaturu, klasickou čínštinu, moderní dějiny Číny atd. a mohou Vám odpovědět na spoustu Vašich otázek ohledně Číny a života v Číně. Podrobněji o našich lektorech na stránce O nás nebo na stránce Reference.