Japonština

Výuka – tlumočení – překlady – Letní škola japonštiny Japonštinu učíme v Praze a Plzni. Jazyková škola Mangguo vám nabízí výuku, překlady a tlumočení japonštiny v Praze, Plzni a výuku přes Skype. Výukou japonštiny se jako jednotlivci zabýváme již od r. 2011. Nabízíme všechny typy kurzů: skupinové, individuální, kurzy pro veřejnost i firemní kurzy a od r. 2015 pořádáme Letní školu japonštiny v Moravských Křižánkách na Vysočině.

O Japonsku a japonštině

Země a jazyk: 
Japonsko, země plná prastarých chrámů, alejí kamenných luceren a majestátních pohoří, jejichž zasněžené vrcholky se ztrácejí v mracích. Země, posetá rýžovými poli a políčky nejrůznějších tvarů, země zvučících cikád a velkého množství termálních pramenů. Mimo to ale i země plná výškových budov, postavených na speciálních konstrukcích, které odolají silnému zemětřesení, země křiklavých neonů a rychlovlaků šinkansen. Klidná zákoutí, na kterých jako kdyby se zastavil čas, a kde se člověk může svobodně nadechnout, ovšem najdeme i v džungli velkoměsta. Stejně tak na japonském venkově potkáme prodejní automaty, herní centra pro mladé s fotografickými stánky purikura a jiné vymoženosti technické civilizace. Japonská kultura, jak tradiční, tak i populární je nesmírně bohatá a Japonci jsou usměvavými a obětavými hostiteli.Japonština, jazyk, který známe z japonských filmů a seriálů ať už hraných nebo animovaných. Jazyk mnohých bojových sportů, jazyk robota Asimo a křehkých gejš, jazyk jednoho z nejrozvinutějších národů světa.

Důvodů, proč se učit japonsky, je nepřeberně. Ať už máte v plánu v Japonsku dlouhodobě žít, odjet tam na dovolenou nebo pokud chcete rozumět textům Vašich oblíbených zpěváků, vždy se vyplatí začít se studiem tohoto jazyka. V Japonsku se totiž anglicky nebo nějakým jiným světovým jazykem zpravidla moc dobře nedomluvíte. Ve velkých městech čas od času sice narazíte i na Japonce zběhlé v angličtině, ale zdaleka to není pravidlem, navíc japonská výslovnost angličtiny je velmi specifická a ze začátku může být matoucí. Proto bude vždy lepší, pokud budete znát alespoň několik základních frází v japonštině pro případ, že Váš japonský protějšek anglicky mluvit nebude.

Zlí jazykové sice tvrdí, že japonština je jazyk složitý, ne-li nezvládnutelný, ale opak je pravdou. Pokud se člověk drží hesla „když se chce, všechno jde“, tak mu ani japonština nebude dělat problémy. Stejně jako ve všem je totiž při studiu japonštiny nejdůležitější mít chuť se něco naučit a jít do toho s úsměvem.

Na rozdíl od češtiny je japonština aglutinačním jazykem se zbytky flexe. V japonštině se nesetkáte s pády, tak jak je známe, ani s rozvětveným skloňováním sloves a přídavných jmen. Co se týče výslovnosti, japonština je pro nás velmi dobře zvládnutelná, na rozdíl od čínštiny totiž nemá tóny. V písmu sice používá několik grafémických systémů, abeced, ale první dvě z nich, hiraganu a katakanu, studenti zvládnou během několika málo učebních hodin a pak už zbývají jen japonské čínské znaky. Japonci nevynalezli své vlastní písmo, místo toho převzali a přebírali v různých historických dobách čínské znaky a jejich část pak zjednodušili. Tak vznikly slabičné abecedy hiragana a katakana. V dnešní době se katakana používá pro přepis cizích jmen, pro zápis jmen některých zvířat a rostlin a dále se používá i jako kurziva v textu. Hiragana se používá pro zápis partikulí a koncovek, nebo se jí zapisuje čtení u slov složených z čínských znaků. Znaky se používají pro zápis podstatných jmen a kořenů ohebných výrazů. Japonština používá i latinku – obzvlášť v nejrůznějších názvech.

Materiály
V kurzech japonštiny v naší jazykové škole používáme časem prověřené kvalitní studijní materiály, mezi které patří například učebnice Minna no Nihongo, Genki, Nihongo Challenge a mnoho dalších. Ovšem stejně jako každý jiný jazyk je i japonština „živým organismem“, a proto při výuce používáme i velké množství vlastních materiálů a nedržíme se striktně jen jedné učebnice. Během kurzu se snažíme co nejvíce se přizpůsobit individuálním potřebám každého studenta a podle potřeb studentů upravit i obsah hodin. Věříme, že studium jakéhokoli jazyka by měla být v neposlední řadě i zábava, a proto jsou v kurzu japonštiny studentům nabízeny i četné vhledy pod pokličku dnešního i tradičního Japonska.